מכרז מס' 030/2020 הצעות להקמה, לתפעול ולתחזוקה של מערכת שיתוף אופניים בהרצליה בשילוב אופניים חשמליים

עבור לתוכן העמוד