מכרז מס' 018/2021 עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיית PV( פוטו-וולטאי( על גבי גגות מבני ציבור ברחבי העיר הרצליה

עבור לתוכן העמוד