מכרז 24-2021 ,לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיית PV )פוטו וולטאי( - על גבי גגות מבני ציבור ברחבי העיר הרצליה

עבור לתוכן העמוד