החברה לפיתוח הרצליה בע"מ הליך מס' 2021/031 הזמנה לקבלת הצעות ל מתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע ושוטף ל חברה לפיתוח הרצליה בע"מ

עבור לתוכן העמוד