מתחם המסילה

הגדל
שדרוג מתחם המסילה החל בשנת 2004.
במתחם המתפרש על פני כ-140 דונם בוצע שידרוג בתחום התשתיות, הפיתוח וסלילה.
בוצעו עבודות להנחת קווי ביוב ומים, הורדת קווים עיליים של חשמל ובזק, תשתיות חדשות לחברת תקשורת, סלילת מסעות וכבישים, ריצוף מדרכות וצמחיים, הקמת מפרצי חניה, התקנת תאורת רחוב, הנחת ריהוט רחוב, השקייה וגינון רחב היקף של פרחים, עצים וצמחיה.
במתחם פותחו כלל רחובות המגורים לרבות, המנהרה, המסילה, דב הוז, נוף שדמות, הפרח בגני, הרדופים, בר און, הזמר העברי ועוד.
עבור לתוכן העמוד