רשימת חברי דירקטוריון

 מס"ד

 שם

 1.

 מר משה פדלון , יו"ר

 2.

מר עופר לוי

 3.

מר יונתן יסעור

 4.

מר אלעד צדיקוב

 5.

מר גרי גוזלן

 6.

מר יהודה בן עזרא

7.

מר אהרון (רוני ) גאון

8.

גב' הילה רוזן

9.

מר ג'ו ניסימוב

10.

מר ארי שטיינברג

11.

גב' אביבה מלכה
12. מר יוסי בן דרור
13. מר גל ניצן
14. גב' הילה שפילמן
עבור לתוכן העמוד