בחינת יוזמות כלכליות להשבחת נכסי העירייה

הגדל
החברה בוחנת יוזמות כלכליות לנכסי העיריה לטובת השבחת הנכס וטיוב השירותים הניתנים לתושב על בסיס מודלים כלכליים
עבור לתוכן העמוד