מתחם המסילה

משנת 2002 החלה עיריית הרצליה לקדם את תכנון פרויקט מתחם המסילה. בהמשך אותה שנה עבר הפרויקט להמשך תכנון וביצוע

לידי החברה לפיתוח הרצליה.

מתחם המסילה שגודלו כ 240- דונם צפוי היה לאכלס יחידות דיור צמודי קרקע ובניינים רבי קומות. התכנון היה מורכב וחייב התייחסות

לסוגיית ניקוז המתחם - הפתרון שניתן היה חיבור עתידי עם מנהרת הניקוז והקמת תחנת שאיבה לביוב.

שדרוג מתחם המסילה החל בשנת 2004 ובוצע בשלבים שכללו תשתיות, פיתוח וסלילה.

במסגרת הפרוייקט בוצעו עבודות להנחת קווי ביוב ומים, הורדת קווים עיליים של חשמל ובזק, תשתיות חדשות לחברת תקשורת.

בוצעה סלילת מסעות וכבישים, ריצוף מדרכות וצמתים, הקמת מפרצי חנייה, התקנת תאורת רחוב, הנחת ריהוט רחוב, השקייה וגינון

רחב היקף של פרחים, עצים וצמחיה.

בין היתר פותחו רחובות המנהרה, המסילה, דב הוז, נוף שדמות, הפרח בגני, הרדופים, בר און, הזמר העברי ועוד

עבור לתוכן העמוד